Smøreolje

Mann arbeider på motor

Smøreolje til landbruk, entreprenører og bedrifter

Vi leverer smøreolje til landbruk, entreprenører og bedrifter. Vi har eget lager på Skollenborg, hvor vi har de mest sentrale oljene. Det er også mulig for direkte levering fra vårt hovedlager i Sverige. Vi har også en egen side hvor man kan søke på smøreskjema, produktkonvertering, trykk på denne linken: lube.unox.no

Smøreoljeavgiften 2019 er øket til 2,23 kr/ltr. Denne trer i kraft for leveringer f.o.m. 1. januar. Alle smøreoljer er avgiftspliktig. P.t. er det avgiftsfritak for fett, hvitoljer, formoljer, transformatoroljer, prosessoljer, metallbearbeidingsoljer og rustbeskyttende oljer.

Ring 04200 for bestilling
Motor

Hva er smøreolje?

Smøreolje er flytende smøremiddel for bevegelige deler i maskiner og motorer m.m. Oljen reduserer friksjon og slitasje, hindrer vanninntrengning og kan bidra til kjøling og redusert korrosjon. Smøreolje er stabil overfor dekomponering og oksidasjon. Hvis oljen anvendes ved høye temperaturer, må den også ha høyt fordampningspunkt og antennelsespunkt.

Hovedkomponenten er mineralolje (petroleum) eller syntetisk olje. Tilsetningsstoffer (additiver) blandes inn for å oppnå visse ønskede egenskaper: rensende eller detergent tilsetning motvirker dannelse av koks- og lakkbelegg, særlig ved høye temperaturer. Spredende eller dispergent tilsetning tilsettes særlig motoroljer for å holde sot og andre forbrenningsprodukter finfordelt, og for å motvirke dannelse av slam og avleiringer.